Zwraca tablicę aktywnych ofert dla wybranego lub wszystkich dostępnych rynków.

Path Params

kod_rynku
string

Opcjonalnie: kod rynku z którego chcesz pozyskać informacje.

📘

W przypadku wykonana jedynie dla wybranego rynku, pełny adres będzie następujący:
https://api.zondacrypto.exchange/rest/trading/offer/BTC-PLN

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
dataarray
marketstringKod marketu.
offerTypestringTyp oferty: buy / sell.
idUUIDUUID oferty.
currentAmountdecimalAktualna ilość kryptowaluty w pozycji.
lockedAmountdecimalIlość kryptowaluty zablokowana na koncie.
ratedecimalKurs oferty.
startAmountdecimalPoczątkowa ilość kryptowaluty.
timeUNIX timestampCzas wystawienia pozycji.
postOnlybooleanCzy oferta jest typu post only.
modestringTyp oferty: limit / market.
receivedAmountdecimalIlość kryptowaluty, która została już przez nas odebrana z oferty.
firstBalanceIdUUIDIdentyfikator portfela dla pierwszej waluty z rynku.
secondBalanceIdUUIDIdentyfikator portfela dla drugiej waluty z rynku.
Language
Authorization