Subskrypcja informuje nas o aktualizacji ofert w orderbooku.

{
 "action": "subscribe-public",
 "module": "trading",
 "path": "orderbook/{kod_rynku}"
}
{
 "action": "push",
 "topic": "trading/orderbook/btc-pln",
 "message": {
  "changes": [
   {
    "marketCode": "BTC-PLN",
    "entryType": "Buy",
    "rate": "27601.35",
    "action": "update",
    "state": {
     "ra": "27601.35",
     "ca": "0.46205049",
     "sa": "0.46205049",
     "pa": "0.46205049",
     "co": 4
    }
   }
  ],
  "timestamp": "1576847016253"
 },
 "timestamp": "1576847016253",
 "seqNo": 40018807
}
{
	"requestId": "78539fe0-e9b0-4e4e-8c86-70b36aa93d4f",
	"action": "proxy",
	"module": "trading",
	"path": "orderbook/{kod_rynku}"
}
{
 "action": "proxy-response",
 "requestId": "78539fe0-e9b0-4e4e-8c86-70b36aa93d4f",
 "statusCode": 200,
 "body": {
  "status": "Ok",
  "sell": [
   {
    "ra": "27779.61",
    "ca": "2.02",
    "sa": "2.02",
    "pa": "2.02",
    "co": 1
   }
  ],
  "buy": [
   {
    "ra": "27300",
    "ca": "0.0531304",
    "sa": "0.0531304",
    "pa": "0.0531304",
    "co": 2
   }
  ],
  "timestamp": "1576847127883",
  "seqNo": "40019280"
 }
}

📘

Odpowiedź proxy

Odpowiedź proxy po wykonaniu snapshota będzie zawierać pierwsze 300 istniejących ofert dla każdego z typów: BID / ASK.

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
changesarray
mmarketCodestringKod rynku.
entryTypestringTyp transakcji: buy / sell.
ratedecimalKurs transakcji.
actionstringTyp zmiany: remove / update. W przypadku wartości update, zostanie zwrócona dodatkowa tablica state.
statearrayOpcjonalna tablica informacji o pozycji, jeżeli jest aktywna.
* ra decimalKurs pozycji.
* ca decimalObecna ilość kryptowaluty w pozycji.
* sa decimalPoczątkowa ilość kryptowaluty w pozycji.
* pa decimalParametr jest obecnie nieaktywny, jednak w przyszłości będzie zwracał ilość kryptowaluty w pozycji przed ostatnią zmianą.
* co decimalIlość ofert na którą składa się pozycja.
timestampUnix TimestampCzas dla którego powyższe wartości są aktualne.