Metoda zwraca z podziałem na strony: listę wszystkich przeprowadzonych operacji na koncie.
Może również zostać użyta z parametrami, które zapewnią nam przefiltrowanie wyników.

JSON Array of Query Params

balancesId
array of strings

Tablica identyfikatorów rachunków dla których ma zostać zwrócona historia.

balanceCurrencies
array of strings

Tablica walut dla których ma zostać zwrócona historia.

fromTime
int32

Czas w formacie UNIX timestamp od którego mają zostać pobrane rekordy.

toTime
int32

Czas w formacie UNIX timestamp do którego mają zostać pobrane rekordy.

fromValue
float

Minimalna ilość kryptowaluty w transakcji dla której mają zostać pobrane rekordy.

toValue
float

Maksymalna ilość kryptowaluty w transakcji dla której mają zostać pobrane rekordy.

balanceTypes
string

Typ portfela: fiat / crypto.

types
array of strings

Tablica typów operacji. Lista operacji dostępna jest poniżej.

sort
array of objects

Tablica parametrów sortowania: by - pole po którym posortować, order - rodzaj sortowania: ASC/DESC.

📘

Wszystkie parametry filtrowania muszą zostać wysłane w query w formacie JSON.

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
itemsarray
historyIdUUIDUnikalny identyfikator wpisu.
balancearrayInformacje o saldzie, którego dotyczy wpis.
* id UUIDUnikalny identyfikator rachunku.
* cyrrency stringKod waluty.
* type stringTyp portfela: crypto / fiat.
* userId UUIDUnikalny identyfikator użytkownika.
* name stringNazwa portfela.
detailIdUUIDUnikalny identyfikator detali operacji (jeżeli są dostępne).
timeUNIX timestampCzas utworzenia wpisu.
typestringTyp operacji, lista wszystkich typów dostępna jest poniżej.
valuedecimalWartość operacji.
fundsBefore / fundsAfter / changearrayTablice parametrów dla salda, które uwzględniają wartości przed / po operacji oraz samą wartość zmiany.
* total decimalCałkowita ilość środków.
* avalilable decimalDostępna ilość środków.
* locked decimalZablokowana ilość środków.
hasNextPagebooleanCzy istnieje kolejna strona z historią.
fetchedRowsintegerIlość pobranych wierszy.
limitintegerWartość aktualnego limitu wierszy.
settingsarrayTablica parametrów o filtrach zastosowanych w zapytaniu.
* balancesId arrayTablica identyfikatorów rachunków, dla których została zwrócona historia.
* balanceCurrencies arrayTablica walut, dla których została zwrócona historia
* balanceTypes arrayTablica walut, dla których została zwrócona historia
* engine stringNazwa aplikacji, której dotyczy portfel: BITBAY / BITBAYPAY.
* fromTime Unix TimestampCzas, od którego chcemy pobrać historię.
* toTime Unix TimestampCzas, do którego chcemy pobrać historię.
* absValue booleanCzy zastosować filtrowanie dla wartości bezwzględnych z wartości fromValue oraz toValue.
* fromValue decimalMinimalna ilość kryptowaluty w transakcji dla której mają zostać pobrane rekordy.
* toValue decimalMaksymalna ilość kryptowaluty w transakcji dla której mają zostać pobrane rekordy.
* sort arrayTablica parametrów sortowania: by - pole po którym posortować, order - rodzaj sortowania: ASC/DESC.
* limit integerWartość aktualnego limitu wierszy.
* types arrayTablica typów operacji. Wszystkie możliwości dostępne są poniżej.

Typy operacji

KluczOpis
CREATE_BALANCEUtworzenie rachunku.
ADD_FUNDSWpłata na rachunek.
SUBTRACT_FUNDSWypłata z rachunku.
TRANSFER_FROMPrzelew wewnętrzny z rachunku.
TRANSFER_TOPrzelew wewnętrzny na rachunek.
TRANSACTION_COMMISSION_OUTCOMEPobranie prowizji za transakcję.
TRANSACTION_PRE_LOCKINGBlokada środków na rachunku.
LOCK_FUNDSBlokada środków na rachunku.
ADMIN_LOCK_FUNDSBlokada środków na rachunku
UNLOCK_FUNDSOdblokowanie środków na rachunku.
ADMIN_UNLOCK_FUNDSOdblokowanie środków na rachunku.
TRANSACTION_POST_INCOMEOtrzymanie środków z transakcji na rachunek.
TRANSACTION_POST_OUTCOMEPobranie środków z transakcji z rachunku
ADMIN_ADD_FUNDSKorekta środków na rachunku
ADMIN_SUBTRACT_FUNDSKorekta środków na rachunku
TRANSACTION_OFFER_ABORTED_RETURNZwrot za usunięcie oferty na rachunek
AFFILIATE_FUNDS_TRANSFERTransfer środków z programu partnerskiego
PAY_WITHDRAW_LOCKBlokada środków na rachunku: {name}
TRANSACTION_OFFER_COMPLETED_RETURNAnulowanie oferty poniżej wartości minimalnych
TRANSACTION_FAIL_UNLOCKINGZwrot po nieudanej próbie wystawienia oferty
WITHDRAWAL_LOCK_FUNDSBlokada środków
WITHDRAWAL_UNLOCK_FUNDSOdblokowanie środków
WITHDRAWAL_SUBTRACT_FUNDSWypłata środków
FUNDS_MIGRATIONMigracja środków
TRANSACTION_COMMISSION_RETURNZwrot prowizji
ADD_FUNDS_ERROR_REFUNDKorekta blokady
OLD_ADDRESS_CRYPTO_DEPOSITWpłata na stary adres
FIAT_DEPOSIT_MIGRATEDWpłata na rachunek: {name}
ADMIN_SUBTRACT_FUNDSKorekta środków na rachunku: {name}
ADMIN_WITHDRAWAL_REFUNDZwrot środków za anulowaną wypłatę
SUBTRACT_FUNDS_ERROR_CORRECTIONKorekta środków
ADD_FUNDS_COMPENSATIONRekompensata
BITCOIN_GOLD_FORKFork Bitcoin
BALANCE_DEPOSIT_CORRECTIONKorekta wpłaty
WITHDRAWAL_CUSTOM_COMMISSIONProwizja za przelew dla sieci Bitcoin

Typy operacji, które nie są już używane i związane są z nieaktualnymi kartami:

KluczOpis
CARD_ADMISSIONZasilenie karty z rachunku
CARD_ORDERZamówienie karty
INCOMEZasilenie karty
OUTCOMEWypłata z karty
LOCK_CARD_ADMISSIONZasilenie karty, blokada środków
UNLOCK_CARD_ADMISSIONAnulowanie zasilenia karty
SUBTRACT_CARD_ADMISSIONZasilenie karty
LOCK_ORDER_COMISSIONBlokada środków za zamówienie karty
SUBTRACT_CARD_ORDEROpłata za wydanie karty
UNLOCK_CARD_ORDEROdblokowanie środków za wydanie karty
Language
Authorization