Subskrypcja informuje o ogólnej konfiguracji i statystykach rynku. Pokazuje wartość najmniejszej transakcji, jaką możemy przeprowadzić oraz precyzję ilości, kursu oraz ceny. Precyzja ilości (amountPrecision) określa z jaką dokładnością możemy ustalić ilość pierwszej waluty przy kupnie lub sprzedaży, precyzja ceny (pricePrecision) określa liczbę miejsc po przecinku do jakiej zaokrąglony zostanie wynik naszej transakcji lub to z jaką dokładnością możemy określić ilość drugiej z walut, precyzja kursu (ratePrecision) określa liczbę miejsc po przecinku kursu z jakim chcemy wystawić ofertę. Precyzja kursu (ratePrecision) może zmieniać się w czasie zależnie od kursu danego rynku walutowego. Precyzja ilości (amountPrecision) oraz ceny (pricePrecision) są niezmienne. Ticker zwraca również bieżącą najlepszą ofertę kupna i sprzedaży, a także ostatnią i przedostatnią cenę transakcji.

📘

W przypadku nieuwzględnienia kodu rynku, w tym przypadku: BTC-PLN, subskrypcja będzie nas informować o statystykach dla wszystkich rynków.

{
 "action": "subscribe-public",
 "module": "trading",
 "path": "ticker/{kod_rynku}"
}
{
	"action": "push",
	"topic": "trading/ticker/eth-pln",
	"message": {
		"market": {
			"code": "ETH-PLN",
			"amountPrecision": 8,
			"pricePrecision": 2,
			"ratePrecision": 6,
			"first": {
				"currency": "ETH",
				"minOffer": "0.00045",
    "scale": 8 // DEPRECATED
			},
			"second": {
				"currency": "PLN",
				"minOffer": "5",
    "scale": 2 // DEPRECATED
			}
		},
		"time": "1576845911374",
		"highestBid": "491.12",
		"lowestAsk": "495",
		"rate": "495",
		"previousRate": "499.42"
	},
	"timestamp": "1576845911374",
	"seqNo": 4317604
}
{
	"requestId": "78539fe0-e9b0-4e4e-8c86-70b36aa93d4f",
	"action": "proxy",
	"module": "trading",
	"path": "ticker/{kod_rynku}"
}
{
	"action": "proxy-response",
	"requestId": "78539fe0-e9b0-4e4e-8c86-70b36aa93d4f",
	"statusCode": 200,
	"body": {
		"status": "Ok",
		"ticker": {
			"market": {
				"code": "ETH-PLN",
				"amountPrecision": 8,
				"pricePrecision": 2,
				"ratePrecision": 6,
				"first": {
					"currency": "ETH",
					"minOffer": "0.00045",
     "scale": 8 // DEPRECATED
				},
				"second": {
					"currency": "PLN",
					"minOffer": "5",
     "scale": 2 // DEPRECATED
				}
			},
			"time": "1576846031093",
			"highestBid": "491.44",
			"lowestAsk": "495",
			"rate": "495",
			"previousRate": "499.42"
		}
	}
}

Szczegóły odpowiedzi:

KluczTypOpis
marketarray
codestringKod rynku dla którego zostało wykonane zapytanie.
amountPrecisionintegerIlość miejsc po przecinku pierwszej waluty.
pricePrecisionintegerIlość miejsc po przecinku ceny transakcji lub drugiej waluty.
ratePrecisionintegerIlość miejsc po przecinku kursu.
first / secondarrayTablica informacji pierwszej / drugiej waluty z pary.
* currency stringKod waluty.
* minOffer decimalMinimalna wartość waluty jaką można wystawić.
* scale integerIlość miejsc po przecinku obsługiwana przez daną walutę.Pole zostanie usunięte w przyszłości.
timeUnix TimestampCzas wywołania.
highestBiddecimalAktualnie najlepszy kurs dla ofert kupna
lowestAskdecimalAktualnie najlepszy kurs dla ofert sprzedaży
ratedecimalKurs ostatniej transakcji.
previousRatedecimalKurs przedostatniej transakcji.