Metoda zwraca z podziałem na strony: listę wszystkich przeprowadzonych transakcji.
Może również zostać użyta z parametrami, które zapewnią nam przefiltrowanie wyników.

JSON Array of Query Params

markets
array of strings

Tablica rynków.

rateFrom
float

Minimalna wartość kursu.

rateTo
float

Maksymalna wartość kursu.

fromTime
timestamp

Czas w formacie Unix Timestamp, od którego mają zostać pobrane rekordy.

toTime
timestamp

Czas w formacie Unix Timestamp, do którego mają zostać pobrane rekordy.

userAction
string

Rola, jaką użytkownik pełnij w wykonanej transakcji: buy / sell.

nextPageCursor
string

Wskaźnik, od którego mają zostać pobrane rekordy. Początkowym wskaźnikiem jest: start.

📘

Wszystkie parametry filtrowania muszą zostać wysłane w query w formacie JSON.
Aby przechodzić przez każdą kolejną stronę, należy użyć parametru nextPageCursor, który jest wskaźnikiem do kolejnej strony. W momencie, gdy zwrócony wskaźnik będzie odpowiadał temu, który został wysłany przez nas, będzie to oznaczać, że osiągnęliśmy ostatnią stronę historii.

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
totalRowsintegerIlość wszystkich rekordów
itemsarray
* id UUIDID transakcji
* market stringKod rynku dla danej transakcji.
* time Unix TimestampCzas wykonania transakcji.
* amount decimalIlość kryptowaluty.
* rate decimalKurs transakcji.
* initializedBy stringKtora strona zainicjowała transakcję: buy / sell.
* wasTaker booleanCzy użytkownik realizuje istniejącą już ofertę innego użytkownika.
* userAction stringRola, jaką użytkownik pełnij w wykonanej transakcji: buy / sell.
* offerId UUIDIdentyfikator oferty w wyniku, której powstała transakcja.
* commissionValuedecimalWartość pobranej prowizji.
queryarrayTablica zawierająca parametry wysłanego zapytania.
nextPageCursorstringWskaźnik do kolejnego elementu strony. Jeżeli wskaźnik w odpowiedzi będzie odpowiadał temu, który został wysłany przez nas, będzie to oznaczać, że osiągnęliśmy ostatnią stronę.
Language
Authorization