Zwraca kompletną historię dokonanych wymian w kantorze.

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
itemsarrayTablica rekordów w historii.
* exchangeIdUUIDID wymiany.
* timeUnix TimestampCzas dokonania wymiany.
* sourceCurrencystringWaluta która została wymieniona.
* targetCurrencystringOtrzymana waluta przy zamianie.
* amountGivendecimalWymieniona ilość środków pierwszej waluty.
* amountReceiveddecimalOtrzymana ilość środków w drugiej walucie.
* ratedecimalKurs wymiany.
* userIdUUIDID naszego użytkownika.
* statusstringStatus wymiany.
Language
Authorization