Subskrypcja informuje o aktualizacji stanu aktywnych ofert na wybranym lub wszystkich rynkach.

📘

W przypadku nieuwzględnienia kodu rynku, subskrypcja będzie nas informować o zmianach w ofercie na wszystkich rynkach.

{
 "action": "subscribe-private",
 "module": "trading",
 "path": "offers/{kod_rynku}",
 "hashSignature": "8892f16e0713c5f3e3d7e9fa26c5a5f2817b09fc48fece72ed5712ae33547c92e91e735b1818397136beea760efae61d1449a93e48ee2f80789dfa24830ef720",
 "publicKey": "12345f6f-1b1d-1234-a973-a10b1bdba1a1",
 "requestTimestamp": 1529897422
}
{
 "action": "push",
 "topic": "trading/offers/btc-pln",
 "message": {
  "entryType": "Buy",
  "rate": "1",
  "action": "update",
  "offerId": "90996f21-27e5-11ea-8d5d-0242ac110008",
  "market": "BTC-PLN",
  "state": {
   "market": "BTC-PLN",
   "offerType": "Buy",
   "id": "90996f21-27e5-11ea-8d5d-0242ac110008",
   "currentAmount": "15",
   "lockedAmount": "15.00",
   "rate": "1",
   "startAmount": "15",
   "time": "1577367751519",
   "postOnly": false,
   "hidden": false,
   "mode": "Limit",
   "receivedAmount": "0.0",
   "balances": {
    "first": "36b3e538-7aac-4fe9-8834-a0577f7706a2",
    "second": "00a6680d-f453-41dd-beca-7594e5680f5a"
   },   
  },
  "timestamp": "1577367751519"
 },
 "timestamp": "1577367751519",
 "seqNo": 16
}
{
 "requestId": "4976d5bd-b1d0-c547-9245-44e4e419e12f",
 "operation-id": "eec35603-dcf6-f5c2-ac43-99086209ee40",
 "action": "proxy",
 "module": "trading",
 "path": "offer",
 "token": "c6349a27-592c-45c6-84ac-120ede3fd352"
}
{
 "action": "proxy-response",
 "requestId": "4976d5bd-b1d0-c547-9245-44e4e419e12f",
 "statusCode": 200,
 "body": {
  "status": "Ok",
  "items": [
   {
    "market": "BTC-PLN",
    "offerType": "Buy",
    "id": "90996f21-27e5-11ea-8d5d-0242ac110008",
    "currentAmount": "15",
    "lockedAmount": "15.00",
    "rate": "1",
    "startAmount": "15",
    "time": "1577367751519",
    "postOnly": false,
    "hidden": false,
    "mode": "limit",
    "receivedAmount": "0.0",
    "firstBalanceId": "380c5b41-44e4-4962-aa8b-451d32d4d352",
    "secondBalanceId": "6c25f724-4b07-4a0f-bad2-8432ffc07b22"
   }
  ]
 }
}

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
entryTypearrayTyp oferty: buy / sell.
ratedecimalKurs oferty.
actionstringPrzeprowadzona akcja: update - zaktualizowanie stanu oferty, remove - oferta została usunięta.
offerIdUUIDUnikalny identyfikator oferty.
marketstringRynek w którym znajduje się oferta.
statearrayTablica szczegółowych informacji o ofercie.
* marketstringRynek w którym znajduje się oferta.
* offerTypestringTyp oferty: buy / sell.
* idUUIDUnikalny identyfikator oferty.
* currentAmountdecimalAktualna ilość kryptowaluty w pozycji.
* lockedAmountdecimalIlość kryptowaluty zablokowana na koncie.
* ratedecimalKurs oferty.
* startAmountdecimalPoczątkowa ilość kryptowaluty.
* timeUNIX timestampCzas wystawienia pozycji.
* balancesarrayTablica portfeli na których ma zostać zrealizowana oferta.
** firstUUIDIdentyfikator portfela dla pierwszej waluty z rynku. W tym przypadku: BTC.
** secondUUIDIdentyfikator portfela dla drugiej waluty z rynku. W tym przypadku: PLN.
* postOnlybooleanCzy oferta jest typu post only.
* modestringTyp oferty: limit / market.
* receivedAmountdecimalIlość kryptowaluty, która została już uzyskana z oferty.