Na rynku możesz stworzyć następujące typy ofert: limit, market, fill or kill, immediate or cancel lub post only. Szczegółowy opis każdej z nich znajdziesz poniżej. W przypadku gdy któryś z parametrów jest nieużywany, należy przypisać mu wartość null.

Limit - standardowy sposób wykonywania ofert, domyślny widok na giełdzie.

Market - szybkie kupno i szybka sprzedaż. Przy tej metodzie ustawiamy jedynie parametr offerType na sell lub buy oraz pola amount lub price w zależności od tego, jak oferta ma zostać zrealizowana. Ustawiając pole price, transakcja zostanie zrealizowana, by uzupełnić się do danej kwoty. Z kolei ustawiając pole amount, transakcje będą realizowane, by zrealizować określoną ilość kryptowaluty.

Post only - daje pewność, że zawsze zapłacisz prowizję typu "Maker". Przy próbie wystawienia oferty tego typu masz pewność, że zostanie ona wystawiona do listy ofert (orderbook) lub anulowana (w przypadku, gdyby miało dojść do transakcji).

Fill or Kill - jest to oferta limitowana, która musi zostać zrealizowana natychmiast i w całości, lub zostanie anulowana. Celem korzystania z tego typu oferty jest upewnienie się, że pozycja jest wprowadzana natychmiast, zrealizowana w całości i po określonym kursie.

IOC (Immediate or Cancel) - jest ofertą limitowaną, która pozwala na natychmiastowy zakup, bądź sprzedaż kryptowaluty po wskazanym przez użytkownika kursie lub korzystniejszym. W przeciwieństwie do Fill or Kill, IOC pozwala na częściową realizację zakupu/sprzedaży, jeśli cała oferta nie będzie mogła zostać zrealizowana natychmiastowo.

W przypadku gdy któryś z wymaganych parametrów jest nieużywany, należy przypisać mu wartość null.

{
 "offerType": "BUY",
 "amount": "20",
 "price": null,
 "rate": null,
 "postOnly": false,
 "mode": "market",
 "fillOrKill": false
}
{
 "offerType": "BUY",
 "amount": null,
 "price": "500",
 "rate": null,
 "postOnly": false,
 "mode": "market",
 "fillOrKill": false
}
{
 "offerType": "SELL",
 "amount": "1",
 "price": null,
 "rate": "24600",
 "postOnly": false,
 "mode": "limit",
 "fillOrKill": false
}
{
 "offerType": "BUY",
 "amount": "100",
 "price": null,
 "rate": "0.8",
 "postOnly": true,
 "mode": "limit",
 "fillOrKill": false
}
{
 "offerType": "BUY",
 "amount": "11",
 "price": null,
 "rate": "230.11",
 "postOnly": false,
 "mode": "limit",
 "fillOrKill": true
}
{
 "offerType": "SELL",
 "amount": "10",
 "price": null,
 "rate": "1.07",
 "postOnly": false,
 "mode": "limit",
 "immediateOrCancel": true
}

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
completedbooleanCzy oferta została od razu zrealizowana w całości.
offerIdUUIDIdentyfikator oferty.
transactionsarrayTablica zrealizowanych transakcji podczas wystawiania oferty:
* amount decimalIlość kryptowaluty w transakcji.
* rate decimalKurs wykonanej transakcji.
Language
Authorization