Metoda zwraca nam aktualnie przypisaną prowizję dla wybranego rynku oraz jego konfigurację, która uwzględnia: minimalną wartość transakcji i domyślnie używane portfele do gry. Portfele używane do gry mogą zostać zmienione, przy użyciu następnej metody. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o systemie prowizji, przejdź niżej do szczegółów odpowiedzi.

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
configarray
buy / sellarrayTablice prowizji dla ofert: buy / sell.
commissionsarrayTablice prowizji.
* makerdecimalWartość prowizji [maker].
* takerdecimalWartość prowizji [taker].
first / secondarrayTablice minimalnych transakcji dla pary walutowej.
* balanceIdUUIDIdentyfikator portfela.
* minValuedecimalMinimalna wartość transakcji dla danej waluty.
Language
Authorization