Zwraca listę ostatnich transakcji dla wybranego rynku. Bez uwzględnienia dodatkowych parametrów otrzymujemy ostatnie 10 transakcji.

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
itemsarray
* id UUIDID transakcji.
* t Unix TimestampCzas transakcji.
* a decimalIlość kryptowaluty w transakcji.
* r decimalKurs transakcji.
* ty stringTyp transakcji: buy / sell.
Language