Subskrypcja informująca o aktualizacji stanu aktywnych ofert stop na wybranym przez nas rynku lub wszystkich dostępnych.

📘

W przypadku nieuwzględnienia kodu rynku, subskrypcja będzie nas informować o zmianach w ofercie na wszystkich rynkach.

{
 "action": "subscribe-private",
 "module": "trading",
 "path": "stop/offers/{kod_rynku}",
 "hashSignature": "8892f16e0713c5f3e3d7e9fa26c5a5f2817b09fc48fece72ed5712ae33547c92e91e735b1818397136beea760efae61d1449a93e48ee2f80789dfa24830ef720",
 "publicKey": "12345f6f-1b1d-1234-a973-a10b1bdba1a1",
 "requestTimestamp": 1529897422
}
{
 "action": "push",
 "topic": "trading/stop/offers",
 "message": {
  "action": "rejected",
  "rejectionReason": "InsufficientFunds",
  "exchangeOfferId": "8887265-8399-11e9-becc-0242ac110aaa",
  "state": {
   "id": "79b57265-8399-11e9-becc-0242ac110004",
   "operationId": "2b6823c5-dadc-8672-4053-d5d2ca071fc2",
   "userId": "f3788966-2c59-425b-9066-51f80fe1a6fd",
   "market": "BTC-PLN",
   "amount": "1",
   "rate": null,
   "stopRate": "100000",
   "status": "rejected",
   "offerType": "Buy",
   "mode": "stop-market",
   "balances": {
    "first": "36b3e538-7aac-4fe9-8834-a0577f7706a2",
    "second": "00a6680d-f453-41dd-beca-7594e5680f5a"
   },
   "createdAt": "1559303080684",
   "flags": []
  }
 },
 "timestamp": "1559303080684",
 "seqNo": 54
}
{
 "action": "push",
 "topic": "trading/stop/offers",
 "message": {
  "action": "accepted",
  "exchangeOfferId": "64ed4697-8791-11e9-9368-0242ac110003",
  "state": {
   "id": "64e7a16c-8791-11e9-b0d9-0242ac110005",
   "operationId": "61751999-2c70-42db-a4b5-ea1a45c0cb2e",
   "userId": "b47f9af4-081d-4f5d-8cd7-9f3a1411d2e2",
   "market": "BTC-PLN",
   "amount": "0.5",
   "rate": "200",
   "stopRate": "300",
   "status": "accepted",
   "offerType": "Buy",
   "mode": "stop-limit",
   "balances": {
    "first": "01dd158d-7011-4bbc-98f3-80f09d7e24b8",
    "second": "69d14efe-0b1b-413f-ada4-4a8a975b7d76"
   },
   "createdAt": "1559739414442",
   "flags": []
  }
 },
 "timestamp": "1559739414553",
 "seqNo": 55
}
{
 "action": "push",
 "topic": "trading/stop/offers",
 "message": {
  "action": "rejected",
  "rejectionReason": "InsufficientFunds",
  "state": {
   "id": "79b57265-8399-11e9-becc-0242ac110004",
   "operationId": "2b6823c5-dadc-8672-4053-d5d2ca071fc2",
   "userId": "f3788966-2c59-425b-9066-51f80fe1a6fd",
   "market": "BTC-PLN",
   "amount": "1",
   "rate": null,
   "stopRate": "100000",
   "status": "rejected",
   "offerType": "Buy",
   "mode": "stop-market",
   "balances": {
    "first": "36b3e538-7aac-4fe9-8834-a0577f7706a2",
    "second": "00a6680d-f453-41dd-beca-7594e5680f5a"
   },
   "createdAt": "1559303080684",
   "flags": []
  }
 },
 "timestamp": "1559303080684",
 "seqNo": 56
}
{
 "requestId": "bf01d336-e344-cfff-5cee-7d8dedb4901c",
 "operation-id": "dfc4944a-ad3e-c708-44b2-1e0821a07089",
 "action": "proxy",
 "module": "trading",
 "path": "stop/offer/btc-pln",
 "token": "c6349a27-592c-45c6-84ac-120ede3fd352"
}

📘

Parametry: rejectionReason oraz exchangeOfferId są opcjonalne i występują jedynie w przypadku określonych akcji:

 • rejected - rejectionReason
 • accepted - exchangeOfferId

Typy akcji:

 • active - oferta stop czeka na aktywację
 • cancelled - oferta stop została usunięta
 • triggered - kurs aktywacji został osiągnięty i kolejna akcja przybierze jedną z dwóch wartości:
 • accepted - oferta została pomyślnie wystawiona/zrealizowana
 • rejected - nie udało się wystawić/zrealizować oferty

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
actionstringPrzeprowadzona akcja: active / accepted / rejected / cancelled / triggered.
rejectionReasonstringPowód odrzucenia dla wystawienia oferty.
exchangeOfferIdUUIDUUID utworzonej oferty.
statearrayTablica szczegółowych informacji o ofercie.
* id UUIDUnikalny identyfikator oferty stop.
* operationIdUUIDUnikalny identyfikator dla wykonanej czynności.
* userIdUUIDUnikalny identyfikator Twojego konta.
* marketstringRynek w którym została wystawiona oferta stop.
* amountdecimalIlość kryptowaluty.
* ratedecimalKurs po którym zostanie wystawiona oferta. Przyjmuje wartość null w przypadku oferty w trybie stop-market.
* stopRatedecimalKurs aktywacji oferty.
* statusstringObecny status oferty stop: active / accepted / rejected / cancelled / triggered.
* offerTypestringTyp oferty: buy / sell.
* modestringTryb wykonania oferty: stop-limit / stop-market.
* balancesarrayTablica portfeli na których ma zostać zrealizowana oferta.
* * firstUUIDIdentyfikator portfela dla pierwszej waluty z rynku. W tym przypadku: BTC.
* * secondUUIDIdentyfikator portfela dla drugiej waluty z rynku. W tym przypadku: PLN.
* createdAtUNIX timestampCzas wystawienia oferty stop.
* flagsarrayTablica dodatkowych flag, które zostały użyte przy stworzeniu oferty. Obecnie żadna z flag nie jest jeszcze dostępna, jednak będą sukcesywnie dodawane w przyszłości.