Ten endpoint zwraca listę kanałów kryptowalutowych (sieci) do wypłaty dla danej waluty.

Ten endpoint jest dostępny bez uwierzytelnienia. Jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony, obiekt feeHint będzie miał globalne wartości opłat.

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
symbolstringSymbol / nazwa kanału.
enabledbooleanWskazuje, czy kanał jest dostępny, czy nie.
feeHint
* feeTypestringTyp opłaty: NONE, PERCENT, CONSTANT, UNKNOWN
* minFeedecimalMinimalna wartość opłaty. Null, jeśli nie ma opłaty minimalnej.
* maxFeedecimalMaksymalna wartość opłaty. Null, jeśli nie ma maksymalnej opłaty.
* constantFeedecimalWartość opłaty stałej. Null, jeśli nie ma stałej opłaty.
* percentageFeedecimalWartość procentowa opłaty. Null, jeśli nie ma opłaty procentowej.
currencystringWaluta kanału.
memoSupportedbooleanWskazuje, czy memo jest obsługiwane dla danego kanału, czy nie.
Language
Authorization