Ten endpoint umożliwia rozpoczęcie wypłaty kryptowaluty.

Ten endpoint jest dostępny jedynie z uwierzytelnieniem.

Należy podać albo kwotę brutto (grossAmount) albo kwotę netto (netAmount), zabronione jest podawanie ich obu jednocześnie.

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
transactionIdUUIDIdentyfikator wypłaty.
currencystringWaluta wypłaty.
netAmountdecimalKwota netto wypłaty.
grossAmountdecimalKwota brutto wypłaty.
feeAmountdecimalKwota prowizji.
Language
Authorization