Subskrypcja informująca o aktualizacji ofert w orderbooku. Wersja zredukowana sprowadza się do wysyłania aktualizacji o pierwszych 10 / 50 / 100 ofertach, które zostaną zadeklarowanie w parametrze limit. W przypadku, gdy któraś pozycja z wyznaczonej wcześniej ilości zostanie usunięta lub zrealizowana, otrzymamy pusha o istniejącej już ofercie, która uzupełni ostatnie miejsce na pozycji, tak by zawsze utrzymywać ich stałą, wybraną wcześniej ilość.

{
 "action": "subscribe-public",
 "module": "trading",
 "path": "orderbook-limited/{kod_rynku}/{limit}"
}
{
 "topic": "trading/orderbook-limited/game-pln/10",
 "message": {
  "changes": [
   {
    "marketCode": "GAME-PLN",
    "entryType": "Buy",
    "rate": "10",
    "action": "update",
    "state": {
     "ra": "10",
     "ca": "6",
     "sa": "6",
     "pa": "6",
     "co": 2
    }
   }
  ],
  "timestamp": "1563280204658"
 },
 "timestamp": "1563280204658",
 "seqNo": 5
}
{
 "requestId": "78539fe0-e9b0-4e4e-8c86-70b36aa93d4f",
 "action": "proxy",
 "module": "trading",
 "path": "orderbook-limited/{kod_rynku}/{limit}"
}
{
 "requestId": "78539fe0-e9b0-4e4e-8c86-70b36aa93d4f",
 "statusCode": 200,
 "body": {
  "status": "Ok",
  "sell": [
   {
    "ra": "39500",
    "ca": "0.55345108",
    "sa": "0.55345108",
    "pa": "0.55345108",
    "co": 1
   }
  ],
  "buy": [
   {
    "ra": "39256.01",
    "ca": "0.3468",
    "sa": "0.3468",
    "pa": "0.3468",
    "co": 1
   }
  ],
  "timestamp": "1566468343707",
  "seqNo": "1978936"
 }
}

📘

Sposób implementacji

Aby zachować spójność danych i mieć całkowitą pewność, że orderbook w tworzonej aplikacji nie przegapił żadnych aktualizacji, należy:

 • Połączyć się z kanałem i na osobnej liście zapisywać otrzymane pushe.
 • Pobrać aktualnego snapshota, a następnie zapisać go w docelowej implementacji orderbooka.
 • Zaktualizować orderbooka z listą otrzymanych pushy, zaczynając od wartości o 1 większej od seqNo, wcześniej pobranego snapshota.
 • W przypadku pierwszej, jak i kolejnych aktualizacji, należy również sprawdzać, czy seqNo na pewno posiada wartość o 1 większą od poprzedniej wiadomości oraz czyścić listę po wprowadzeniu zmian w orderbooku.
 • Jeżeli tymczasowa lista nie będzie się zerować, będzie to wina zagubionego pusha i należy na nowo powtórzyć cały proces.

Wartości seqNo będą własne dla każdego z limitów: 10 / 50 / 100 oraz są spójne dla kanału aktualizacji, jak i snapshota.

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
changesarrayTablica ze zmianami, które zaszły na rynku.
marketCodestringKod rynku.
entryTypestringTyp transakcji: buy / sell.
ratedecimalKurs transakcji.
actionstringTyp zmiany: remove / update. W przypadku wartości update, zostanie zwrócona dodatkowa tablica state.
statearrayOpcjonalna tablica informacji o pozycji, jeżeli jest aktywna.
* ra decimalKurs pozycji.
* ca decimalObecna ilość kryptowaluty w pozycji.
* sa decimalPoczątkowa ilość kryptowaluty w pozycji.
* pa decimalParametr jest obecnie nieaktywny, jednak w przyszłości będzie zwracał ilość kryptowaluty w pozycji przed ostatnią zmianą.
* co decimalIlość ofert na którą składa się pozycja.
timestampUnix TimestampCzas dla którego powyższe wartości są aktualne.