Metoda pozwala na zmianę aktualnie używanych portfeli do gry na giełdzie. Dla wybranego rynku możemy zmienić portfel przypisany do każdej z walut.

Language
Authorization