Wyświetla statystyki z ostatnich 24 godzin: najwyższej i najniższej oferty oraz wartość wolumenu. Możemy je pobrać dla wybranego przez nas rynku lub dla wszystkich w przypadku pustego parametru dla kodu rynku.

Path Params

kod_rynku
string

Opcjonalnie: kod rynku z którego chcesz pozyskać informacje.

📘

W przypadku wykonana jedynie dla wybranego rynku, pełny adres będzie następujący:
https://api.zondacrypto.exchange/rest/trading/stats/BTC-PLN

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
statsarray
* m stringKod rynku.
* h decimalNajwyższy kurs z ostatnich 24 godzin.
* l decimalNajniższy kurs z ostatnich 24 godzin.
* v decimalWolumen z ostatnich 24 godzin.
* r24hdecimalKurs otwarcia 24-godzinnego okna czasowego.
Language