Subskrypcja zwraca informacje dotyczące zmian statusów zleconych transakcji wymiany.

{
 "action": "subscribe-private",
 "module": "cantor_service",
 "path": "exchanges/status",
 "hashSignature": "8892f16e0713c5f3e3d7e9fa26c5a5f2817b09fc48fece72ed5712ae33547c92e91e735b1818397136beea760efae61d1449a93e48ee2f80789dfa24830ef720",
 "publicKey": "12345f6f-1b1d-1234-a973-a10b1bdba1a1",
 "requestTimestamp": 1529897422
}
{
 "action": "push",
 "topic": "cantor_service/exchanges/status",
 "message": {
  "exchangeId": "694e6b10-0ce8-4bec-b302-3332b09ae6c2",
  "status": "finished",
  "rate": 1.153331,
  	"targetAmount": 23.07
 },
 "timestamp": "1577367751519",
 "seqNo": 16
}

Szczegóły odpowiedzi:

KluczTypOpis
exchangeIdstringIdentyfikator transakcji wymiany.
statusstringStatus transakcji.
ratedecimalKurs z jakim wymiana została zrealizowana.
targetAmountdecimalŚrodki otrzymane z wymiany.