Metoda zleca transakcję wymiany.

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
exchangeIdstringIdentyfikator zleconej transakcji

📘

W przypadku, gdy w trakcie wymiany kurs ulegnie zmianie na korzyść wymiana dokona się po lepszym kursie.
Jeśli kurs ulegnie zmianie na niekorzyść lub kurs przesłany w zapytaniu jest za niski otrzymamy w odpowiedzi błąd:
{"status":"Fail","errors":["UNSATISFACTORY_RATE"]}

Language
Authorization