Ticker zapewnia ogólny przegląd konfiguracji i statystyk wszystkich rynków lub jedynie wybranego - w tym celu wystarczy dodać kod rynku w adresie. Pokazuje wartość najmniejszej transakcji, jaką możemy przeprowadzić oraz precyzję ilości, kursu oraz ceny. Precyzja ilości (amountPrecision) określa z jaką dokładnością możemy ustalić ilość pierwszej waluty przy kupnie lub sprzedaży, precyzja ceny (pricePrecision) określa liczbę miejsc po przecinku do jakiej zaokrąglony zostanie wynik naszej transakcji lub to z jaką dokładnością możemy określić ilość drugiej z walut, precyzja kursu (ratePrecision) określa liczbę miejsc po przecinku kursu z jakim chcemy wystawić ofertę. Precyzja kursu (ratePrecision) może zmieniać się w czasie zależnie od kursu danego rynku walutowego. Precyzja ilości (amountPrecision) oraz ceny (pricePrecision) są niezmienne. Ticker zwraca również bieżącą najlepszą ofertę kupna i sprzedaży, a także ostatnią i przedostatnią cenę transakcji.

Path Params

kod_rynku
string

Opcjonalnie: kod rynku z którego chcesz pozyskać informacje.

📘

W przypadku wykonania jedynie dla wybranego rynku, pełny adres będzie następujący:
https://api.zondacrypto.exchange/rest/trading/ticker/BTC-PLN

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
tickerarray
codestringKod rynku dla którego zostało wykonane zapytanie.
amountPrecisionintegerIlość miejsc po przecinku pierwszej waluty.
pricePrecisionintegerIlość miejsc po przecinku ceny transakcji lub drugiej waluty.
ratePrecisionintegerIlość miejsc po przecinku kursu.
first / secondarrayTablica informacji pierwszej / drugiej waluty z pary.
* currency stringKod waluty z wybranego rynku.
* minOffer decimalMinimalna wartość waluty jaką można wystawić.
* scale integerIlość miejsc po przecinku obsługiwana przez daną walutę.Pole zostanie usunięte w przyszłości.
timeUnix TimestampCzas aktualizacji danych.
highestBiddecimalAktualnie najlepszy kurs dla ofert kupna
lowestAskdecimalAktualnie najlepszy kurs dla ofert sprzedaży
ratedecimalKurs ostatniej transakcji.
previousRatedecimalKurs przedostatniej transakcji.
Language