Pobieranie kursów
Kantor FIAT posiada dwie bramki do pobierania kursów.
Bramka kursu przybliżonego pozwala na pobieranie kursu dla danej pary walutowej.
W celu pobrania dokładnego kursu należy korzystać z bramki kursu oferty, która dodatkowo przyjmuje informacje o ilości wymienianych środków.

Wymiana
Do zlecania transakcji wymiany należy używać dokładnego kursu zwracanego przez bramkę kursu oferty.
Informacja o zakończeniu wymiany dostępna jest przez WebSocket statusu wymiany i bramkę historii wymian.