Metoda pozwala na utworzenie dodatkowego portfela dla wybranej waluty.
Można utworzyć maksymalnie 10 własnych portfeli, co wraz z domyślnym daje łączną liczbę maksymalnie 11 portfeli dla każdej z walut. W przypadku tokenów - dla każdego z nich maksymalna ilość może się różnić.

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
balancearray
idUUIDIdentyfikator portfela.
userIdUUIDIdentyfikator użytkownika.
availableFundsdecimalIlość dostępnych środków.
totalFundsdecimalCałkowita ilość środków.
lockedFundsdecimalIlość zablokowanych środków.
currencystringKod waluty.
typestringRodzaj waluty: CRYPTO / FIAT.
namestringNazwa dla stworzonego portfela.
balanceEnginestringNazwa aplikacji, której dotyczy portfel: BITBAY / BITBAYPAY.
Language
Authorization