Subskrypcja zwraca bieżące transakcje na wybranym rynku.

{
 "action": "subscribe-public",
 "module": "trading",
 "path": "transactions/{kod_rynku}"
}
{
 "action": "push",
 "topic": "trading/transactions/btc-pln",
 "message": {
  "transactions": [
   {
    "id": "50764c8c-232a-11ea-8d5d-0242ac110008",
    "t": "1576847523375",
    "a": "0.03245411",
    "r": "27787.66",
    "ty": "Buy"
   }
  ]
 },
 "timestamp": "1576847523375",
 "seqNo": 1182873
}
{
	"requestId": "78539fe0-e9b0-4e4e-8c86-70b36aa93d4f",
	"action": "proxy",
	"module": "trading",
	"path": "transactions/{kod_rynku}",
}
{
 "action": "proxy-response",
 "requestId": "78539fe0-e9b0-4e4e-8c86-70b36aa93d4f",
 "statusCode": 200,
 "body": {
  "status": "Ok",
  "items": [
   {
    "id": "7688b214-232a-11ea-8d5d-0242ac110008",
    "t": "1576847587249",
    "a": "0.00755734",
    "r": "27787.53",
    "ty": "Buy"
   }
  ]
 }
}

📘

Odpowiedź proxy

Odpowiedź proxy ze snapshota zwróci nam ostatnie 10 transakcji na wybranym rynku.

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
itemsarray
idUUIDID transakcji.
tUnix TimestampCzas transakcji.
adecimalIlość kryptowaluty w transakcji.
rdecimalKurs transakcji.
tystringTyp transakcji: buy / sell.