Zwraca listę aktywnych ofert typu stop, dla wybranego przez nas rynku lub dla wszystkich w przypadku, gdy pominiemy parametr: kod_rynku.

Path Params

kod_rynku
string

Opcjonalnie: kod rynku z którego chcesz pozyskać informacje.

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
offersarrayTablica aktywnych ofert stop.
idUUIDIdentyfikator oferty stop. Nie będzie on tożsamy z identyfikatorem oferty, która zostanie wystawiona w momencie osiągnięcia kursu stopRate.
operationIdUUIDIdentyfikator wykonanej operacji.
userIdUUIDIdentyfikator Twojego konta.
marketstringKod marketu.
amountdecimalIlosć kryptowaluty.
ratedecimalKurs zrealizowania oferty. Przyjmuje wartość null w przypadku oferty typu stop-market.
stopRatedecimalKurs aktywacji oferty.
statusstringObecny status oferty stop: active.
offerTypestringTyp oferty: buy / sell.
modestringTryb oferty: stop-limit / stop-market.
balancesarrayTablica portfeli na których ma zostać zrealizowana oferta.
* firstUUIDIdentyfikator portfela dla pierwszej waluty z rynku.
* secondUUIDIdentyfikator portfela dla drugiej waluty z rynku.
createdAtUNIX timestampCzas wystawienia oferty stop.
flagsarrayTablica dodatkowych flag, które zostały użyte przy stworzeniu oferty. Obecnie żadna z flag nie jest jeszcze dostępna, jednak będą sukcesywnie rozwijane.
Language
Authorization