W przypadku niepowodzenia wykonania zapytania zostanie zwrócony status "Fail" wraz z dodatkowym parametrem errors, który zawiera tablicę z komunikatem o błędzie. Listę ogólnych komunikatów o błędach znajdziesz poniżej, natomiast pozostałe będą przypisane do konkretnej kategorii metod, w której mogą wystąpić.

Komunikat błęduOpis
PERMISSIONS_NOT_SUFFICIENTUprawnienia nadane kluczowi API nie są wystarczające do wykonania akcji.
INVALID_HASH_SIGNATUREWygenerowany podpis zapytania (API-Hash) jest niepoprawny.
RESPONSE_TIMEOUTCzas odpowiedzi od modułu został przekroczony.
TIMEOUTNieprawidłowe odwołanie do metody: nieobsługiwane parametry / nieobsługiwany typ zapytania / błąd w nazwie odwołania.
ACTION_BLOCKEDAkcja jest zablokowana na koncie użytkownika.
ACTION_LIMIT_EXCEEDEDLimit wywołań akcji został wykorzystany, należy odczekać do następnej pełnej minuty przed kolejnym zapytaniem.
REQUEST_TIMESTAMP_TOO_OLDWażność timestampa dla danego zapytania już upłynęła. Maksymalna żywotność wynosi 10s.
UNDER_MAINTENANCEProwadzone są obecnie prace konserwacyjne lub wprowadzane aktualizacje. W odpowiedzi zostanie zwrócone również dodatkowe pole estimatedTime z wartością Timestampa, który informuje o planowanym zakończeniu prac.