Standardowe błędy

Komunikat o błędzieOpis
MARKET_NOT_RECOGNIZEDNie znaleziono marketu.
TICKER_NOT_FOUNDTicker dla danego marketu nie został odnaleziony.
NOT_RECOGNIZED_OFFER_TYPENieznany typ oferty.
FUNDS_NOT_SUFFICIENTŚrodki na koncie przeznaczonym do tradingu nie są wystarczające do realizacji oferty.
OFFER_FUNDS_NOT_EXCEEDING_MINIMUMSWartość oferty jest mniejsza niż dopuszczalne minimum.
OFFER_FUNDS_SCALE_ISSUEWartość liczbowa podana w zapytaniu nie jest zgodna z ilością miejsc po przecinku dla danej waluty.
OFFER_COULD_NOT_BE_FILLEDOferta nie może zostać zrealizowana w całości (dotyczy "Fill or kill").
OFFER_WOULD_HAVE_BEEN_PARTIALLY_FILLEDOferta może zostać zrealizowana tylko w części (dotyczy "Fill or kill").
FILL_OR_KILL_COMBINED_WITH_POST_ONLYUżyto typów "Fill or kill" z "Post only" - te parametry nie mogą być przesyłane razem.
INVALID_RESOLUTIONNiepoprawna wartość parametru resolution dla historycznych świec.
OFFER_NOT_FOUNDOferta nie została odnaleziona (w przypadku anulowania).
SECONDARY_AMOUNTONLYDla oferty typu market.
ALLOWED_WITH_MARKET_OFFER
SELF_TRADINGUżytkownik posiada przeciwstawne oferty w danym rynku.
PRICE_PRECISION_INVALIDNieprawidłowa precyzja dla ceny.
USER_OFFER_COUNT_LIMIT_EXCEEDEDLimit ofert wystawionych do marketu dla danego rynku został wyczerpany.
MARKET_DISABLEDWybrany market jest wyłączony.

Błędy nieprawidłowo skonstruowanego zapytania

Komunikat błęduOpis
INVALID_REQUESTZapytanie zostało skonstruowane nieprawidłowo.
MALFORMED_REQUESTJSON przesłany w zapytaniu jest uszkodzony.
MARKET_CODE_CANNOT_BE_EMPTYNie podano kodu marketu.

Błędy przeciążenia tradingu

Komunikat błęduOpis
CONFIG_LOAD_TIMEOUTNie można załadować konfiguracji marketu.
SYSTEM_TIMEOUTPrzekroczony czas odpowiedzi systemu.
CORE_OVERFLOWSystem tradingowy został przeciążony.
SYSTEM_OVERLOADEDSystem giełdy jest przeciążony.

Błędy systemowe

Komunikat błęduOpis
UNKNOWN_ERRORWystąpił nieznany błąd.
CONFIG_NOT_FOUNDKonfiguracja rynku dla użytkownika nie została znaleziona.
NOT_SUPPORTED_RESULTOdpowiedz z modułu realizującego zapytanie nie jest prawidłowa.
CANNOT_GET_REQUIRED_BALANCENie można uzyskać dostępu do portfela użytkownika.
STATS_COULD_NOT_BE_LOADEDStatystyki marketu nie mogą zostać załadowane.
BALANCE_NOT_FOUND_OR_INCOMPATIBLEPortfel nie został znaleziony lub jest nieobsługiwany.
BALANCE_NOT_FOUNDPortfel nie został znaleziony.
REQUEST_TIMESTAMP_TOO_OLDZnacznik czasu zapytania jest zbyt stary.