KomunikatOpis
BALANCE_EXCEPTIONBłąd portfela.
FUNDS_NOT_SUFFICIENTŚrodki na portfelu nie są wystarczające do wykonania zamiany.
UNSATISFACTORY_RATEZlecenie nie jest możliwe do wykonania dla wysłanego kursu.
INVALID_BALANCE_IDNiepoprawny UUID jednego z portfelów na których chcemy przeprowadzić wymianę.
AMOUNT_TOO_LOWZbyt niska ilość waluty do wykonania zamiany.
AMOUNT_TOO_LARGEZbyt wysoka ilość waluty do wykonania zamiany.
INVALID_AMOUNT_PRECISIONPole amount posiada zbyt dużą precyzję.
MARKET_NOT_FOUNDNie odnaleziono rynku do realizacji zlecenia.
LIMIT_TOO_BIG_EXCEPTIONPrzekroczono limit rekordów historii do pobrania. Maksymalna ilość: 100.