Komunikat o błędzieOpis
INVALID_STOP_RATEWartość stopRate jest nieprawidłowa - oferta może zostać natychmiast zrealizowana. Aby zezwolić na natychmiastową realizację, należy ustawić parametr ignoreInvalidStopRate na true.
INVALID_STOP_OFFER_IDNieprawidłowy identyfikator dla oferty stop - oferta z podanym identyfikatorem nie istnieje.
OFFER_COULD_NOT_BE_FILLEDW orderbooku nie ma wystarczającej liczby ofert.