Zwraca listę adresów do wpłat. Umożliwia filtrowanie po identyfikatorze portfela oraz walucie.

Po czerwcu 2024 r. nie gwarantujemy działania tego endpointu. Prosimy o skorzystanie z endpointu "Wpłata kryptowaluty"

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
addressStringAdres do wpłat.
currencyStringObsługiwana waluta.
balanceIdUUIDIdentyfikator portfela, do którego przypisany jest adres.
balanceEngineStringNazwa aplikacji, której dotyczy portfel: BITBAY / BITBAYPAY.
tagStringTag płatności dla walut, które go wspierają (np. destination tag dla XRP, memo dla XLM)
Language
Authorization