Metoda pobiera przybliżony kurs dla pary walutowej.

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
ratenumberPrzybliżony kurs.
rateCurrencystringWaluta kursu.
Language
Authorization