Informuje o statystykach z ostatnich 24h: najwyższej i najniższej oferty oraz wartość wolumenu. Możemy je pobrać dla wybranego przez nas rynku lub dla wszystkich w przypadku pustego parametru dla kodu rynku.

📘

W przypadku nieuwzględnienia kodu rynku, w tym przypadku: GAME-EUR, subskrypcja będzie nas informować o statystykach dla wszystkich rynków.

{
 "action": "subscribe-public",
 "module": "trading",
 "path": "stats/{kod_rynku}"
}
{
 "action": "push",
 "topic": "trading/stats/btc-pln",
 "message": [
  {
   "m": "BTC-PLN",
   "h": 28094.15,
   "l": 27381.89,
   "v": 1837.10247456,
   "r24h": 27940
  }
 ],
 "timestamp": "1576846510713",
 "seqNo": 430772
}
{
	"requestId": "78539fe0-e9b0-4e4e-8c86-70b36aa93d4f",
	"action": "proxy",
	"module": "trading",
	"path": "stats/{kod_rynku}"
}
{
 "action": "proxy-response",
 "requestId": "78539fe0-e9b0-4e4e-8c86-70b36aa93d4f",
 "statusCode": 200,
 "body": {
  "status": "Ok",
  "stats": {
   "m": "BTC-PLN",
   "h": "28094.15",
   "l": "27381.89",
   "v": "1837.37063918",
   "r24h": "27978.69"
  }
 }
}

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
statsarray
mstringKod rynku.
hdecimalNajwyższy kurs z ostatnich 24 godzin.
ldecimalNajniższy kurs z ostatnich 24 godzin.
vdecimalWolumen z ostatnich 24 godzin.
r24hdecimalAverage rate of the last 24 hours.