Zleca wypłatę waluty fiat. Aktualnie API wspiera waluty PLN oraz EUR.

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
idUUIDIdentyfikator wypłaty.
Language