Zleca wypłatę kryptowaluty.

Po czerwcu 2024 r. nie gwarantujemy działania tego endpointu. Prosimy o skorzystanie z endpointu "Wypłata kryptowaluty"

Szczegóły odpowiedzi

KluczTypOpis
idUUIDIdentyfikator wypłaty.
Language
Authorization